Montering

Tjänster

M-Metall kan också utföra slutmontering av en produkt. Vid en slutmontering kan

det innebära att vi på uppdrag från våra kunder ex köper extern utrustning och tar in

3-partsleverantörer för hantering som ligger utanför vårt kunnande. Hela vår

produktionsytan är täckt av traverser vilket möjliggör tunga lyft och möjlighet att

hantera lastning för vidare transport.