Kaupade ostmine.
Alltöövõtjad

Tooted/teenused

H-Metal tunneb oma Eesti partnereid hästi ja suhtleb nendega aktiivselt, et kasutada neid

alltöövõtjatena siis, kui me ei ole kompetentsed tellimust ise täitma või see ei kuulu

meie põhitegevuse hulka. H-Metal omab häid koostööpartnereid ja alltöövõtjaid

tootmisvaldkondades , mis ei kuulu meie otsese põhitegevuse hulka. Näitena võib tuua

elektripaigaldised, kontrollsüsteemid, erinevat tüüpi pinnaviimistlused nagu tsinkimine jne.