Projekteerimine ja konstrueerimine

Tooted/teenused

H-Metali projekteerimisosakonnas töötavad eriharidusega inimesed kasutavad kõiki

enamlevinumaid 3D projekteerimisprogramme. Võime pakkuda klientidele tööjooniseid

erinevate projektide või seadmete kohta.