Inköp

Tjänster

H-Metals avdelning för inköp har en god kunskap om kvalitet och priser från

leverantörer inom stål, plåt etc. Vidare har bolaget en nära relation till andra

kontraktillverkare i Estland. Det innebär att vi kan sub-kontraktera andra leverantörer

för att på så sätt klara ett helhetsåttagande även för sådant som ligger utanför vår egen

kompetens. Exemplevis elinstallationer, kontrollsystem och olika typer av ytbehandling

etc.